Veřejná zakázka: Projektová příprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu Vesec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 697
Systémové číslo: P16V00000029
Evidenční číslo zadavatele: PR/SRPP 1/16
Počátek běhu lhůt: 25.03.2016
Nabídku podat do: 11.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová příprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu Vesec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též soupis prací).
V rámci projektu je plánováno odstranění stávajícího dožilého povrchu hřiště a následná pokládka nového umělého povrchu, obnova oplocení, odstranění dožilých laviček a doplnění novými, dílčí výměna zábradlí kolem herní plochy, obnova a doplnění příslušenství. Hřiště po své rekonstrukci musí splňovat certifikáty FIFA STAR* nebo FIFA STAR**, pro splnění této podmínky musí být zpracovaná i tato projektová dokumentace.
Projektová dokumentace bude vyhotovena a zadavateli předána v 6-ti tištěných paré v elektronické podobě na CD 2x komplet ve formátu *.PDF, 2x komplet v otevřených formátech pro další zpracování (např. DWG, DGN, DOC, atp.) a rozpočet ve formátu xc4. Jako součást PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména:
• Zaměření skutečného stavu revitalizované plochy
• Diagnostiku (průzkum) stavu konstrukčních vrstev podloží hřiště
• Výkaz výměr; rozpočet
• Návrh časového harmonogramu
• Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů, pokud bude třeba

Nedílnou součástí nabídky je také zajištění autorského dozoru a participace na přípravě podkladů k předání díla (stavby).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 245 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky