Veřejná zakázka: BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 713
Systémové číslo: P16V00000045
Evidenční číslo zadavatele: PR/MSSO 25/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 30.11.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace výtahů v bytovém domě Nad Sokolovnou č. p. 616 v Liberci a v bytovém domě Česká č. p. 617 v Liberci, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Jedná o výměnu celkem čtyř výtahů za výtahy evakuační s 45 minutovou dobou, po kterou musí fungovat bez dodávky elektrického proudu. V každém bytovém domě jsou dva výtahy, kde jeden výtah v každém objektu je osazen záložním zdrojem (bateriovým) a nové výtahy se musí na tyto zdroje napojit.

V rámci veřejné zakázky je požadováno:
• zaměření stávající výtahové šachty,
• zaměření stávající strojovny výtahu,
• demontáž, odvoz a ekologická likvidace starých částí výtahu včetně stávajícího výtahového rozvaděče, hlavního vypínače a dalšího příslušenství výtahu (např. demontáž betonových špalků v prohlubni, demontáž výtahového stroje a jeho částí, demontáž stávajících šachetních dveří, demontáž stávající kabiny výtahu a protiváhy, demontáž stávajících vodítek výtahu, elektroinstalace apod.),
• dodání nového výtahu a jeho částí, doprava a montáž v místě plnění,
• úprava dveřních otvorů pro osazení nových šachetních dveří, po osazení novými šachetními dveřmi začištění,
• oprava zdiva, omítek a podlahy v nástupištích kolem šachetních dveří,
• úprava podlahy v šachtě výtahu, protiprašný nátěr,
• úprava podlahy ve strojovně výtahu, protiprašný nátěr, výmalba strojovny
• výmalba výtahové šachty
• nové osvětlení ve výtahové šachtě
• průběžný úklid po stavebních pracích,
• začištění a oprava všech stavebními úpravami dotčených částí a uvedení pracoviště do původního stavu,
• dodání knihy odborných prohlídek, knihy provozních prohlídek, návodu k používání výtahu,
• provedení zkoušek notifikovanou osobou a vystavení certifikátu CE a vydání prohlášení o shodě od výrobce výtahu dle platného Nařízení vlády

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky