Veřejná zakázka: Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 753
Systémové číslo: P16V00000085
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 6/16
Počátek běhu lhůt: 05.08.2016
Nabídku podat do: 22.08.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provádění nestavební údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných prostranství ve vlastnictví statutárního města Liberec (mimo městského obvodu Vratislavice nad Nisou).

Realizace nestavební údržby bude prováděna dle aktuálních potřeb objednatele na základě zadání a dále v souvislosti s řešením havarijních stavů a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komu-nikací, včetně příslušenství. Aktuální potřeby objednatele budou vycházet ze „Seznamu prací pro výběr zadání k realizaci“, popř. „Dílčím zadáním“. Jedná se zpravidla o větší množství jednotlivých zadání na práce menšího rozsahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 240 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky