Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba podzemních kontejnerů
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 09:56:05
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
tímto Vám poskytujeme dodatečné informace č. III v rámci otevřeného nadlimitního řízení "Výstavba podzemních kontejnerů".
Děkujeme za projevený zájem.


Přílohy
- Dodatečné informace č. III.pdf (559.59 KB)
- 19046_(03_21) - 19046 - Umístění podzemních kontejnerů - ulice Zámečnická, Liberec [zadání].xlsx (61.70 KB)
- 19047_(03_21) - 19047-Umístění podzemních kontejnerů nám. Sukovo Liberec [zadání].xlsx (66.07 KB)
- 19047_(03_21) - 19047-Umístění podzemních kontejnerů nám.Čes.btří, Liberec [zadání].xlsx (62.29 KB)