Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektových dokumentací k demolici a rekonstrukci mostů v Liberci včetně inženýrské činnosti
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2023 08:55:26
Předmět Změna zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mění zadávací podmínky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Zmena_ZD_I.pdf (400.54 KB)
- Příloha č. 6 - mostní listy.zip (8.11 MB)
- Příloha č. 7 - HMP - prohlídky mostů.zip (9.86 MB)
- Příloha č. 8 - Rozpočet - PD-Demolice a výstavba mostů č LB 9 45 49 64 68, 109 a 174.xlsx (67.82 KB)
- Pasport mostu LB-045 tř. Svobody_komplet.pdf (2.03 MB)