Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kulturní a kreativní centrum Linserka - stavební práce
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2024 10:33:40
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace (DI 1)

Vážení dodavatelé,
tímto Vám poskytujeme odpovědi na dotazy vznesené v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Kulturní a kreativní centrum Linserka - stavební práce".
Děkujeme za projevený zájem.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. I.pdf (315.60 KB)
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy.zip (1.49 MB)
- Vyjádření vlastníků technické infrastruktury.zip (14.34 MB)
- Povolení k provádění stavby.pdf (3.79 MB)
- Výkaz výměr ve formátu XC4.xml (567.16 KB)
- Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo AKTUÁLNÍ.docx (128.67 KB)
- Metodický pokyn poskytovatele dotace.pdf (429.81 KB)