Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace skalního masivu – Pastýřská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2022 23.08.2022 10:00
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
nadlimitní Hodnocení 27.07.2022 29.08.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – vybavení kuchyně
podlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 09.08.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2022 20.07.2022 11:00
Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 21.07.2022 10:00
Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky II
podlimitní Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 11.07.2022 10:00
Ověřovací studie sběrná obvodová komunikace v úseku mezi křižovatkami ulic Obchodní x Pod Strání a přeložky ul. Švermova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2022 30.06.2022 10:00
Oprava komunikace a parkovacích míst - ulice Sněhurčina, Liberec
podlimitní Zadáno 10.06.2022 04.07.2022 10:00
MŠ Nad přehradou, Liberec - demolice garáže
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 28.06.2022 09:30
ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Zadáno 06.06.2022 28.06.2022 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 22.07.2022 09:00
ZŠ Liberec, Kaplického - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Zadáno 03.06.2022 28.06.2022 10:00
ZŠ Liberec, Broumovská - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Zadáno 03.06.2022 28.06.2022 10:00
Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
nadlimitní Zadáno 03.06.2022 07.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016