Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019
podlimitní Zadáno 18.04.2019 20.05.2019 11:00
Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2019 03.05.2019 09:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi - vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 26.04.2019 10:00
MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava venkovní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 15.04.2019 08:30
FC Slovan Liberec - lávka
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 15.04.2019 09:00
ZŠ Liberec, Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 25.04.2019 09:00
Oprava střechy krematoria
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 11.04.2019 09:00
ZŠ Liberec, Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 15.04.2019 09:30
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 29.03.2019 10:30
ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – dodávka vybavení multimediální učebny, učebny biologie a šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 02.04.2019 09:00
ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 02.04.2019 09:00
"Přeložka VTL plynovodu v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Zadáno 06.03.2019 08.04.2019 10:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2018 26.11.2018 13:00
Rekonstrukce dětského hřiště - Kmochova část II. - zpevněné plochy, výsadby, herní prvky a mobiliář
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 18.10.2018 10:00
Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem:Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou"
nadlimitní Zadáno 21.09.2018 29.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016