Profil zadavatele: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

 • Název: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
 • IČO: 47311975
 • Adresa:
  Mrštíkova 3
  LIBEREC III
  461 71
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 514103

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s.
podlimitní Zadáno 31.07.2014 10.09.2014 14:00
Nákup nového vozidla - typ dodávka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2014 04.06.2014 13:00
PROVIZORNÍ VÝHYBNA KYSELKA SO 319 - Přeložka vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 21.05.2014 13:00
Zpracování projektové dokumentace ve stupni technická studie na zakázku "Rekonstrukce areálu garáží BUS včetně odstavných ploch ve Vilové ulici v Liberci na pozemcích ve vlastnictví zadavatele"
podlimitní Zadáno 01.05.2014 12.05.2014 13:00
Poskytnutí revolvingového úvěru na krátkodobé profinancování dotačních zdrojů investičních akcí IB108 a IB109 - modernizace dvou úseků TRAM tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v letech 2014-2015.
podlimitní Zadáno 04.03.2014 30.04.2014 14:00
Obnova profilu kol historické tramvaje Bovera
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2014 20.02.2014 13:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních akcí IB108 a IB109- modernizace dvou úseků TRAM tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou v letech 2014-2015
podlimitní Zadáno 06.02.2014 18.04.2014 14:00
Dodávka nových webových stránek společnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2013 07.02.2014 00:00
Střední oprava (prodloužení životnosti o 5 let) kloubového autobusu městské hromadné dopravy KAROSA B941.1962
podlimitní Zadáno 21.12.2013 31.12.2013 10:00
Vypracování projektové dokumentace na úpravu tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou v úseku křižovatka Tovární-křižovatka U Nisy v Jablonci nad Nisou
podlimitní Zadáno 07.12.2013 13.12.2013 13:00
"Oprava povrchů odstavných ploch v garážích BUS, ul. Vilová - I.etapa" v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 15.11.2013 13:00
"Rekonstrukce haly lehké údržby v garážích BUS, ul. Vilová" v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 15.11.2013 14:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investiční akce-obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s. (inv.akce ID206) v letech 2013-2017
podlimitní Zadáno 22.10.2013 29.11.2013 14:00
Dodávka nehmotného a drobného hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2013 29.10.2013 10:00
Nákup kolejnic tvaru B1 pro tramvajové tratě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 04.10.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››