Veřejná zakázka: Oprava komunikace ul. Janáčkova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1006
Systémové číslo: P18V00000033
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 14/18
Datum zahájení: 13.02.2018
Nabídku podat do: 01.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava komunikace ul. Janáčkova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je oprava ulice Janáčkova, která začíná na křižovatce s ulicí Lesní a končí a na křižovatce s ulicí Purkyňova. V celé délce 224,6 m dlouhého úseku jsou úpravy navrženy v podobě nových plných vrstev vozovky a chodníků. Součástí plnění je i provedení výměny stávajících osvětlovacích bodů a kabelových rozvodů. Nové osvětlovací body budou instalovány v prostoru chodníku na jeho vnější straně. Stávající svítidla budou instalována zpět na nové stožáry. Jelikož se jedná o sdruženou investiční akci, účastník nejprve vyfrézuje komunikaci v celé délce a následně bude postup svých prací koordinovat se zhotovitelem rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace). Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

NABÍDKY SE PODÁVAJÍ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 780 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky