Veřejná zakázka: Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1161
Systémové číslo: P19V00000023
Evidenční číslo zadavatele: SM 2/19
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 03.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odvodnění Rekreačního a sportovního areálu Vesec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava odvodnění v rekreačním a sportovním areálu ve Vesci v Liberci. Jedná se o odvodnění hlavního stadionu a trafostanice. U hlavního stadionu jde o vyčištění odvodňovacího příkopu a o opravu stávajícího drenážního systému svádějícího vody do propustku. U trafostanice jde o opravu odvodňovacího příkopu a podzemního trubního systému se dvěma vtokovými šachtami svádějícími dešťové vody na výtokový objekt, který je též nutné opravit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor správy veřejného majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou nebo podat osobně do podatelny.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy