Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci Střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády a Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1183
Systémové číslo: P19V00000045
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 22/19
Datum zahájení: 21.05.2019
Nabídku podat do: 06.06.2019 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci Střední zdravotnická škola Liberec - oprava střechy, fasády a Střední zdravotnická škola Liberec - modernizace kotelny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky v rámci projektu „Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády“ a „Střední zdravotnická škola Liberec – modernizace kotelny“, je zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Činnost bude zahrnovat zpracování (aktualizace) plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb., v platném znění, zajištění veškeré další činnosti související s funkcí koordinátora BOZP na staveništi a rozsah výkonu funkce technického dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
poštou na adresu Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I nebo na podatelnu města Liberec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky