Veřejná zakázka: Administrace veřejné zakázky Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci a související právní poradenství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1477
Systémové číslo: P21V00000037
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 8/21
Datum zahájení: 05.03.2021
Nabídku podat do: 24.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrace veřejné zakázky Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci a související právní poradenství
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí administrace nadlimitní veřejné zakázky a právní poradenství v průběhu realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“, a to na základě požadavků specifikovaných v návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 ZD).

Předmětem veřejné zakázky je (i) kompletní administrace veřejné zakázky „Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“, a dále (ii) právní poradenství a související činnosti při řešení námitek dodavatelů a zastupování v případném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), (iii) podpora v průběhu realizace zakázky „Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“ (změny smlouvy, vícepráce, méněpráce, atd.) a při uplatňování vad z plnění vzniklých v průběhu realizace veřejné zakázky na výstavbu Městského plaveckého bazénu Liberec.
Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy (viz příloha č. 3 ZD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků