Veřejná zakázka: MŠ Sedmikráska, Liberec – oprava venkovní učebny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1612
Systémové číslo: P22V00000023
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 6/22
Datum zahájení: 29.03.2022
Nabídku podat do: 14.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Sedmikráska, Liberec – oprava venkovní učebny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava venkovní učebny
v areálu Mateřské školy Sedmikráska, Vzdušná 509/20, 460 01 Liberec 1, na p.p.č. 744 v k.ú. Liberec, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
Jedná se zejména o zajištění následujících činností:
• odstranění stávajících střešní krytiny;
• odstranění cihelné přizdívky opěrné zdi;
• výměna degradovaných kovových konstrukcí;
• očištění a nátěr kovových prvků;
• montáž nové střešní krytiny, včetně klempířských konstrukcí;
• oprava zdí a omítek;
• opatření pro odvedení srážkových vod;
• montáž konstrukce a obkladu z trapézových plechů;
• montáž nové dlažby;
• úklid staveniště;
• předání dokumentace ke stavbě;

Veškeré činnosti spojené s předmětem plnění v MŠ Sedmikráska jsou blíže specifikovány ve výkazu výměr, aktualizovaném 17. 2. 2022 a v projektové dokumentaci z května 2019, vypracované Borisem, Weinfurterem, IČ: 12807907, se sídlem: Dalešice 90, Proseč nad Nisou, 468 02 Jablonec nad Nisou (viz přílohy č. 4 a 5 ZD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Místem pro podání nabídky je podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I. Nabídku je možno zaslat doporučeně poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. )

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky