Veřejná zakázka: MŠ Nad přehradou, Liberec - demolice garáže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1635
Systémové číslo: P22V00000046
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 16/22
Datum zahájení: 09.06.2022
Nabídku podat do: 28.06.2022 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Nad přehradou, Liberec - demolice garáže
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je demolice garáže v areálu Mateřské školy Nad přehradou, Klášterní 149/16, 460 01 Liberec 5, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

Jedná se zejména o tyto činnosti:
• montáž provizorního oplocení a zařízení staveniště;
• vyklizení objektu od uskladněného materiálu;
• ruční vybourání původních výplní okenních a dveřních otvorů;
• demontáž klempířských prvků atik, plotové brány;
• demontáž rákosového podhledu;
• ruční odstranění stávající hydroizolace střechy, ubourání atik;
• snesení nosné konstrukce stropu;
• postupné ruční odstranění zděných konstrukcí a zpevněných ploch s možností použití lehké mechanizace;
• ruční ubourání zděného plotu a stěn, které jsou v kontaktu s objektem mateřské školy;
• oprava obnažených stěn objektu mateřské školy;
• rozebrání základových konstrukcí;
• vyplnění jam po základových konstrukcích zeminou a srovnání terénu;
• dokončovací drobné terénní úpravy – srovnání terénu, ohumusování, vysetí travního semene;
• odstranění zařízení staveniště;
• úklid a vyčištění pozemku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 520 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky