Veřejná zakázka: Ověřovací studie sběrná obvodová komunikace v úseku mezi křižovatkami ulic Obchodní x Pod Strání a přeložky ul. Švermova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1654
Systémové číslo: P22V00000065
Evidenční číslo zadavatele: PR/UP 2/22
Datum zahájení: 13.06.2022
Nabídku podat do: 30.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ověřovací studie sběrná obvodová komunikace v úseku mezi křižovatkami ulic Obchodní x Pod Strání a přeložky ul. Švermova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování ověřovací studie části tzv. sběrné obvodové komunikace (dále také SOK), jako budoucí silnice III. třídy, podle návrhu nového územního plánu města Liberce.
Zadáním je ověřovací studie na novou sběrnou obvodovou komunikaci, která by měla být řešena komplexně po stránce dopravní, urbanistické i krajinářské. Cílem je, aby komunikace a její napojení nejen splňovalo funkci pro automobilovou a bezmotorovou dopravu, ale také aby byla vhodně umístěna v reliéfu terénu, dobře začleněna do urbanistické struktury města a současně byla řešena citlivě vzhledem k příměstské krajině.

Řešený severní úsek SOK lze rozdělit do následujících částí:
- Úsek I - od křižovatky ulic Obchodní x Pod Strání po křižovatku ulic Ostašovská x Domky (v návrhu ÚP veřejně prospěšná stavba VD-8.104.DS), v této části SOK bude prověřeno také variantní vedení komunikace ulicemi Ostašovská a Obchodní
- Úsek II - od křižovatky ulic Ostašovská x Domky po železniční vlečku (v návrhu ÚP veřejně prospěšná stavba VD-8.131.DS),
- Úsek III - od železniční vlečky po přeložku ulice Švermovy, vč. křižovatky Karlinská (v návrhu ÚP veřejně prospěšná stavba VD-8.123.DS),
- Úsek IV - napojení sběrné obvodové komunikace na ulici Švermova ve směru do centra města i ve směru k Ostašovu a napojení na ulici Družby - viz také Přílohu 4 (situace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky