Veřejná zakázka: Oprava vstupního schodiště objektu radnice v Liberci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1725
Systémové číslo: P23V00000014
Evidenční číslo zadavatele: PR/MS 5/23
Datum zahájení: 30.01.2023
Nabídku podat do: 07.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vstupního schodiště objektu radnice v Liberci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce hlavního vstupního schodiště liberecké radnice, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Konkrétně se jedná o postupné opatrné rozebrání kamenných prvků schodiště a podesty, jejich očíslování, evidence a uložení na mezideponii, rozebrání stávajících schodišťových stěn a základů, následně betonáž základů, výstavba nových schodišťových stěn a instalace odvodnění balkónů s vyvedením do kanalizace. Schodišťové stupně mají být upraveny a připraveny, popřípadě dle nutnosti slepeny, pro opětovné uložení na své místo, kámen s poctou Václavu Havlovi má být upraven a připraven z původního demontovaného schodišťového stupně. Po osazení všech schodišťových stupňů a podest dojde k vyplnění dutin a spár odpovídající maltou. Všechny prvky schodiště a podest budou očištěny a pemrlovány.

Blíže viz Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy