Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele služeb TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 740
Systémové číslo: P16V00000072
Evidenční číslo zadavatele: PR/MSSO 39/15
Počátek běhu lhůt: 01.07.2016
Nabídku podat do: 20.07.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr poskytovatele služeb TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je:
a) zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Uchazeč se zavazuje zajišťovat funkci koordinátora BOZP v rámci pokynů příkazce a dle smlouvy v souvislosti s realizací uvedeného projektu a příkazce se zavazuje zaplatit za tyto činnosti uchazečovi smluvenou odměnu;
b) Činnost bude zahrnovat zpracování plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb., v platném znění.
c) zajištění veškeré další činnosti související s funkcí koordinátora BOZP na staveništi a tyto činnosti zahrnout do celkové výše odměny;
d) Inženýrská činnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky