Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2022 30.09.2022 10:00
Masarykova alej – část II. – přístrojové testy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2022 09.09.2022 10:00
Masarykova alej – část I. – pěstební opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 16.09.2022 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - IT vybavení
nadlimitní Vyhodnoceno 27.07.2022 31.08.2022 10:00
Sanace skalního masivu – Pastýřská
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 23.08.2022 10:00
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
nadlimitní Vyhodnoceno 27.07.2022 29.08.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec – vybavení kuchyně
podlimitní Zadáno 18.07.2022 09.08.2022 10:00
Doplňkový zdroj vody pro obyvatele v místní části Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2022 20.07.2022 11:00
Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 21.07.2022 10:00
Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky II
podlimitní Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2022 11.07.2022 10:00
Ověřovací studie sběrná obvodová komunikace v úseku mezi křižovatkami ulic Obchodní x Pod Strání a přeložky ul. Švermova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 30.06.2022 10:00
Oprava komunikace a parkovacích míst - ulice Sněhurčina, Liberec
podlimitní Zadáno 10.06.2022 04.07.2022 10:00
MŠ Nad přehradou, Liberec - demolice garáže
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 28.06.2022 09:30
ZŠ Liberec, 5. května - rekonstrukce a modernizace školního hřiště
podlimitní Zadáno 06.06.2022 28.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016