Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tří automobilů pro statutární město Liberec
podlimitní Zadáno 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Sociální bydlení města Liberce - bourací práce Na Žižkově 1201
podlimitní Zadáno 21.11.2022 09.12.2022 10:00
Zpracování územní studie ÚS Horská I
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2022 05.12.2022 10:00
Domy s pečovatelskou službou Burianova 969, 1070, 1071, Liberec – dodávka a montáž VZT
podlimitní Zadáno 24.10.2022 21.11.2022 10:00
Navýšení kapacit MŠ Malínek, Liberec - vnitřní vybavení
podlimitní Zadáno 05.10.2022 25.10.2022 10:00
Opravy perkových cest II
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 18.10.2022 10:00
Liberecké parky II. - pěstební opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 17.10.2022 10:00
Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec
podlimitní Zadáno 13.09.2022 11.10.2022 10:00
Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 04.10.2022 10:00
Kácení stromů ve Sport Parku Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 20.09.2022 10:00
ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně informačního modelu (BIM)
nadlimitní Zadáno 26.08.2022 03.10.2022 10:00
Oprava ulice Františkovská a ul. Slavíčkova včetně chodníků a veřejného osvětlení v úseku ul. Matoušova – ul. Na Rybníčku, Liberec
podlimitní Zadáno 23.08.2022 27.09.2022 10:00
Vyšší servis a opravy systému řízení dopravy sestávajícího z instalovaných řadičů světelné dopravní signalizace a video-detekce na území města Liberce
podlimitní Zadáno 23.08.2022 07.09.2022 10:00
Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec
podlimitní Zadáno 23.08.2022 30.09.2022 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - IT vybavení
nadlimitní Zadáno 27.07.2022 31.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016