Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka služební obuvi pro městskou policii“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 05.10.2012 09:00
Zajištění skalních masivů na území města Liberce – I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 05.10.2012 12:00
Náhradní výsadby Liberec -nákup, výsadba a následná péče o stromy a keře, podzim 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2012 01.10.2012 10:00
Monitoring skládky Františkov - Letiště, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2012 01.10.2012 10:00
Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2012 24.09.2012 09:00
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2012 12.09.2012 10:00
MŠ Broumovská – projektová příprava stavby II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 12.09.2012 09:00
Lesní informační středisko – projektová příprava stavby II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2012 05.09.2012 09:00
Zajištění služby funkčního jádra otevřeného poptávkového a objednávkového elektronického tržiště včetně technické podpory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2012 10.08.2012 14:00
Místní komunikace Jedlová - odvodnění - projekt
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2012 27.08.2012 09:30
Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová, Rychtářská
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2012 27.08.2012 09:00
Přístřešek zastávky MHD – ul. Letná
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2012 20.08.2012 09:00
Schody u knihovny – úprava svahu a odvodnění
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2012 20.08.2012 09:00
Zastávka MHD – ul. Ruprechtická ,,U Jelena“, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2012 20.08.2012 09:00
Monitoring strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007 – 2020 za období 1.1.2008 – 31.12.2011
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2012 15.08.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016