Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
Opravy komunikací ve městě Liberci v roce 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 23.05.2011 12:00
Opravy propustků a poškozených příslušenství komunikací na rok 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 23.05.2011 12:00
Opravy schodišť ve městě Liberci na rok 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
Parkovací stání před Grandhotelem Zlatý lev
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2011 19.05.2011 12:00
ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie
podlimitní Zadáno 12.05.2011 06.06.2011 09:00
Cyklostezka Nisa – Liberec centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2011 11.05.2011 10:00
Úklid budov Krejčího 1175 - 1178
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2011 21.04.2011 09:00
Nerudovo náměstí - výkopové práce související s prováděním archeologického průzkumu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2011 18.04.2011 12:00
Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky – prodloužení monitoringu
nadlimitní Zadáno 06.04.2011 14.04.2011 09:00
MŠ Kytička - realizace úspor energie
podlimitní Zadáno 25.03.2011 11.04.2011 09:00
MŠ Kytička – realizace úspor energie – zajištění technického dozoru investora
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2011 11.04.2011 09:00
Dětská – zřízení chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Dopravně inženýrské studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Matoušova - oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016