Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Plužní, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 16.04.2021 10:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 22.04.2021 10:00
Adaptační strategie pro Liberec II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 07.04.2021 10:00
Dodávka hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 01.04.2021 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 01.04.2021 10:00
Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 22.03.2021 09:30
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - vybavení
nadlimitní Zadáno 05.03.2021 12.04.2021 10:00
Dodání nádob na odpad
nadlimitní Zadáno 05.03.2021 09.04.2021 10:00
Výstavba podzemních kontejnerů
nadlimitní Zadáno 05.03.2021 28.04.2021 10:00
BD – Oprava společných prostor č. p. 616 v ulici Nad Sokolovnou, Liberec - Vesec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 15.04.2021 10:00
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 22.03.2021 10:00
Vodojem Horská a zásobní řady – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 23.03.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Provoz plaveckého areálu v Liberci
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2021
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - lokalita Hlávkova část III. - výsadby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 11.03.2021 10:00
ZŠ Liberec, 5. května, budova 2. stupně – stavební úpravy ředitelna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 08.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016