Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1214
Systémové číslo: P19V00000076
Evidenční číslo zadavatele: PR/EP 6/19
Datum zahájení: 12.07.2019
Nabídku podat do: 12.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení nové opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38, k. ú. Kateřinky u Liberce. Jedná se o svažitý terén, přičemž došlo k částečnému sesuvu svahu vyvolaného propadem historických sklípků. Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který je přílohou této ZD a zároveň sloužil i jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, jež je též přílohou této ZD.

Podél paty stávající polorozbořené kamenné opěrky je navržena nová opěrná železobetonová stěna s lícem z lomového kamene. Do líce opěrky budou použity žulové kvádry z původní rozebrané opěrky. Nová opěrná stěna bude mít půdorysný tvar L podél svahu a stávajících terénních schodů, kde je navržena s proměnnou výškou a průřezem navazujícím na schodiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky