Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1214
Systémové číslo VZ: P19V00000076
Evidenční číslo zadavatele: PR/EP 6/19
Datum zahájení: 12.07.2019
Nabídku podat do: 12.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejná zakázka: Provedení opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38 v k. ú. Kateřinky u Liberce - II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení nové opěrné stěny na pozemku p. č. 36 a 38, k. ú. Kateřinky u Liberce. Jedná se o svažitý terén, přičemž došlo k částečnému sesuvu svahu vyvolaného propadem historických sklípků. Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který je přílohou této ZD a zároveň sloužil i jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, jež je též přílohou této ZD.

Podél paty stávající polorozbořené kamenné opěrky je navržena nová opěrná železobetonová stěna s lícem z lomového kamene. Do líce opěrky budou použity žulové kvádry z původní rozebrané opěrky. Nová opěrná stěna bude mít půdorysný tvar L podél svahu a stávajících terénních schodů, kde je navržena s proměnnou výškou a průřezem navazujícím na schodiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
poštou na adresu STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město, nebo podat osobně do podatelny Magistrátu města Liberec

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky