Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci - „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1371
Systémové číslo: P20V00000084
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 15/20
Datum zahájení: 24.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci - „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
a) zpracování plánu (aktualizaci) BOZP a příprava hlášenky na OIP
b) zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Účastník se zavazuje zajišťovat funkci koordinátora BOZP v rámci pokynů zadavatele a dle této zakázky v souvislosti s realizací uvedeného projektu a zadavatel se zavazuje zaplatit za tyto činnosti účastníkovi smluvenou odměnu
c) zajištění funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a inženýrskou činnost před zahájením a při realizaci stavby
d) inženýrskou činnost k předání dokončené stavby a ke kolaudaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky