Veřejná zakázka: Zpracování územní studie ÚS Horská I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1699
Systémové číslo: P22V00000110
Evidenční číslo zadavatele: PR/UP 3/22
Datum zahájení: 10.11.2022
Nabídku podat do: 05.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování územní studie ÚS Horská I
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování územní studie ÚS Horská I v rozsahu dle platného územního plánu dle zadání, které je přílohou zadávací dokumentace.
Cílem územní studie je prověřit potenciál místa a navrhnout novou kvalitu a identitu oblasti v dokumentaci uvedené lokalitě. Ve studii bude pro vymezenou lokalitu stanovena urbanistická koncepce, koncepce zeleně, veřejných prostranství a občanské vybavenosti.
Účelem územní studie je vytvořit podklad pro rozhodování v území a podklad pro případnou změnu územního plánu. Na základě schválené územní studie bude možné pokračovat v přípravě dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, případně zahájit kroky vedoucí ke změně územního plánu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy