Veřejná zakázka: Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 668
Systémové číslo: P15V00000079
Evidenční číslo zadavatele: PR/MSSO 1/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 524625
Na základě předběžného oznámení:
Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze
Počátek běhu lhůt: 31.03.2016
Nabídku podat do: 13.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“ v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS).
Součástí cenové nabídky jsou i náklady na provedení průzkumných sond do souvrství podlah, stěn a střechy, minimálně v počtu 4 ks pro specifikaci materiálového složení konstrukcí.
Nedílnou součástí nabídky je také zajištění autorského dozoru a participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení.
Blíže viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky