Veřejná zakázka: Rumjancevova - úprava vnitrobloku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 704
Systémové číslo: P16V00000036
Evidenční číslo zadavatele: PR/SM 2/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 641904
Počátek běhu lhůt: 12.04.2016
Nabídku podat do: 02.05.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rumjancevova - úprava vnitrobloku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava zpevněných ploch na pozemcích ve vlastnictví města Liberce (viz příloha č. zadávací dokumentace). V lokalitě Rumjancevova dojde k rekonstrukci odvodnění, plynovodu (není součástí této PD), veřejného osvětlení a zpevněných ploch včetně rozšíření parkovacích stání. Z důvodu množství výtluků, rozbitého povrchu a hlavně kvůli rekonstrukci odvodnění, plynovodu a veřejného osvětlení je navržena nová konstrukce komunikace, parkovacích stání, vchodových chodníků i nových zpevněných krytých ploch pro domovní odpad.
Předmětem zakázky je dále zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení. Bližší je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 334 998 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky