Veřejná zakázka: ZŠ Liberec, Náměstí Míru 212/2 – přestavba bytu správce umístěném v objektu tělocvičny na ateliér

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 714
Systémové číslo: P16V00000046
Evidenční číslo zadavatele: PR/MSSO 24/16
Počátek běhu lhůt: 30.04.2016
Nabídku podat do: 17.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Liberec, Náměstí Míru 212/2 – přestavba bytu správce umístěném v objektu tělocvičny na ateliér
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je přestavba stávajícího bytu školníka na učebnu – ateliér. V rámci stavebních úprav bude provedeno odstranění stávajících povrchů podlah, stěn a stropů a otevření dispozice bytu vybouráním dělících příček. Dále bude provedena výměna instalací až k rekonstruovaným rozvodům zdravotechniky, které již byly provedeny v předchozím stupni stavebních úprav. Nově bude zbudováno i sociální zázemí, kde budou provedeny nové rozvody sanity, elektro a topení včetně podlah. V prostoru sociálního zázemí dívek bude osazena VZT. Dále bude provedena oprava stávajících omítek a provedení nových štukových vrstev. Veškeré činnosti spojené s předmětem plnění jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace) a v soupisu prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 8 zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 960 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky