Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pod Sadem míru a U Domoviny Liberec
podlimitní Zadáno 18.09.2017 09.10.2017 10:00
Odstranění vlhkosti bytového domu v ulici Krajní 1575 - nopování
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 27.09.2017 10:00
MŠ Rolnička, Liberec, ul. Truhlářská - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 02.10.2017 09:00
Zastupování Statutárního města Liberce, jeho organizací a připojených obcí jako centrálního zadavatele při nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 30.08.2017 30.08.2017 10:00
Zastupování Statutárního města Liberce, jeho organizací a připojených obcí jako centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 30.08.2017 30.08.2017 09:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – poskytování sociální služby
nadlimitní Zadáno 07.08.2017 07.09.2017 10:00
Budova skladů, Máchova ulice, Liberec – oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 15.08.2017 09:00
ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 21.08.2017 09:00
Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec – výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 21.07.2017 09:00
ZŠ Liberec, Lesní – oprava tělocvičny II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 18.07.2017 09:00
Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 07.07.2017 09:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická
podlimitní Zadáno 16.06.2017 10.07.2017 15:40
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (přechod pro chodce ul. Krajinská a u DDH)
podlimitní Zadáno 16.06.2017 10.07.2017 15:00
Vypracování PD stavebních úprav k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 10.07.2017 11:00
ZŠ Liberec, Jabloňová – PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu
podlimitní Zadáno 14.06.2017 10.07.2017 09:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016