Veřejná zakázka: Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1267
Systémové číslo: P19V00000129
Evidenční číslo zadavatele: PR/SR 12/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041295
Datum zahájení: 18.11.2019
Nabídku podat do: 19.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro realizaci první etapy stavebních prací projektu „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) financovaný z prostředků Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Tato dokumentace bude vytvořena v návaznosti na níže uvedené požadavky zadavatele a na podmínky plánované 84. výzvy IROP, cíl 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Předmětem projektové dokumentace bude nová uliční řada podél ulice Na Žižkově. Jedná se o výstavbu 2 nových čtyřpodlažních bytových dvojdomů shodného typu v ulici Na Žižkově podél komunikace na p. p. č. 911/1 (část), 912 (část), 908, 862, 861/1, 861/2 k. ú. Liberec.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky