Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytové domy Liberec – zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2023 17.04.2023 10:00
MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy a stavební úprava kuchyně
podlimitní Hodnocení 29.03.2023 15.05.2023 10:00
Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
nadlimitní Hodnocení 23.03.2023 09.06.2023 10:00
ZŠ Liberec, Lesní – modernizace šaten a sociálního zařízení v tělovýchovném pavilonu
podlimitní Vyhodnoceno 23.03.2023 02.05.2023 10:00
ZŠ Liberec, 5. května – stavební úpravy šaten, budova I. stupně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2023 12.04.2023 10:00
Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
nadlimitní Hodnocení 17.03.2023 19.05.2023 10:00
Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova – část II. - sportoviště
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2023 04.04.2023 10:00
MŠ Čtyřlístek, ul. Horská, Liberec – výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2023 30.03.2023 10:00
Zpracování územní studie ÚS Výstaviště
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 03.04.2023 10:00
Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
nadlimitní Vyhodnoceno 03.03.2023 12.04.2023 10:00
Dopracování základní emisní inventury Statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 10.03.2023 10:00
Výběr dodavatele tisku městského periodika Zpravodaj Liberec
podlimitní Zadáno 17.02.2023 08.03.2023 10:00
ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 14.03.2023 10:00
Pořízení speciálního požárního přívěsu pro hasiče II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 21.02.2023 09:00
Opravy perkových cest – park Rochlice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 16.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016