Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Procesní a personální audit Magistrátu města Liberec
podlimitní Hodnocení 09.11.2020 29.12.2020 10:00
Podpora retence vody - lokalita Jánská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2020 30.11.2020 10:00
ZŠ Barvířská Liberec – kácení topolů a náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2020 25.11.2020 10:00
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - lokalita Hlávkova část II. - tůně
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 03.11.2020 09:00
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - lokalita Hlávkova část I. - arboristika
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 03.11.2020 09:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2020 30.10.2020 10:00
Dodání a instalace herních prvků – nám. Českých bratří
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 23.10.2020 10:00
Dodávka motorové nafty 13.10.2020
nadlimitní Zadáno 01.10.2020 12.10.2020 09:30
Oprava opěrné zdi v ul. Oblačná, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 06.10.2020 10:00
Souvislá údržba ul. Strakonická
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 05.10.2020 10:00
Dodávka motorové nafty 23.9.2020
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 22.09.2020 09:30
Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec - projektová příprava II
podlimitní Zadáno 11.09.2020 06.10.2020 10:00
Dodání a instalace herních prvků
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 02.10.2020 09:00
Park Budyšínská, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 22.09.2020 10:00
Dodávka motorové nafty 4.9.2020
nadlimitní Zadáno 31.08.2020 03.09.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016