Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba podzemních kontejnerů
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 28.04.2021 10:00
BD – Oprava společných prostor č. p. 616 v ulici Nad Sokolovnou, Liberec - Vesec
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2021 15.04.2021 10:00
Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2021 22.03.2021 10:00
Vodojem Horská a zásobní řady – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2021 23.03.2021 10:00
Dodávka automobilu pro Městskou policii Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 17.03.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Provoz plaveckého areálu v Liberci
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.02.2021
Opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - lokalita Hlávkova část III. - výsadby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 11.03.2021 10:00
Výsadba stromů - ulice Moskevská III.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.02.2021 09.03.2021 10:00
ZŠ Liberec, 5. května, budova 2. stupně – stavební úpravy ředitelna
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 08.03.2021 10:00
ZŠ Liberec, 5. května, budova 1. stupně – oprava sociálního zařízení 2NP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 08.03.2021 10:00
Park ul. Pionýrů, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2021 08.03.2021 10:00
MŠ U Bertíka, ul. Údolní, Liberec- odvlhčení objektu a oprava dvou venkovních schodišť
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2021 01.03.2021 10:00
Podpora retence vody - lokalita Jánská - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2021 12.02.2021 10:00
Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce
podlimitní Hodnocení 22.01.2021 15.03.2021 13:00
Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín - stavba
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2021 16.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016