Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ náměstí Míru - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 19.06.2015 09:00
Střední oprava (prodloužení životnosti o 5 let) kloubového autobusu městské hromadné dopravy KAROSA B961.1970
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 29.05.2015 12:00
MŠ Rosnička – Školní vršek 503/3, Liberec 1 – oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 02.06.2015 09:00
MŠ Kytička – Burianova 972/2, Liberec 6 – dodávka a montáž žaluzií
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 26.05.2015 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní služby sítí elektronických komunikací
nadlimitní Zadáno 15.04.2015 03.06.2015 10:00
Hloubková prověrka hospodaření s prvky forenzního auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 30.04.2015 12:00
ZŠ U soudu – změna dispozice šaten
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 22.04.2015 09:00
Dodávka dílů betonové vodící stěny - výška 0,5 m
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2015 31.03.2015 13:00
Strojní broušení hlavy kolejnic na tramvajových tratích s rozchodem 1000 mm nebo 1435 mm v Liberci a Jablonci nad Nisou v časovém období let 2015 -2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2015 25.03.2015 13:00
Návrh, dodávka a montáž horizontálního zajišťovacího systému proti pádu z výšky pro zaměstnance provádějící činnosti na střechách kolejových vozidel ve vozovně tramvají v Liberci-Mrštíkově ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 27.03.2015 13:00
Oprava stěrkových podlah v pavilonech ZOO Liberec II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2015 20.03.2015 09:00
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
nadlimitní Zadáno 14.02.2015 07.04.2015 15:00
Rekonstrukce TT Liberec-Jablonec n. N - Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna Dodatečné stavební práce č.I
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2015 29.01.2015 12:30
Otevřené město Liberec
nadlimitní Zadáno 08.01.2015 25.02.2015 15:00
Vyjímka - Smlouva o Roznášce informačních materiálů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2015 07.01.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016