Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
podlimitní Zadáno 13.05.2020 03.06.2020 13:00
Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
podlimitní Vyhodnoceno 11.05.2020 08.07.2020 13:00
ZŠ Liberec, Dobiášova - oprava dřevěných oken II. etapa II
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 12.05.2020 10:00
Souvislá údržba po opravách IS, ul. Votočkova, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 13.05.2020 13:00
Provádění výmaleb v bytových domech v majetku statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 21.05.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 22.04.2020 13:00
ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2020 29.04.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
podlimitní Zadáno 26.03.2020 16.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně
podlimitní Zadáno 25.03.2020 24.04.2020 10:00
Náhradní výsadby ve městě Liberec – jaro 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 16.04.2020 10:00
ZŠ Sokolovská, Liberec - projektová příprava na modernizaci a energetické úspory objektu
podlimitní Vyhodnoceno 12.03.2020 05.06.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně – dodávka vybavení
nadlimitní Zadáno 11.03.2020 24.04.2020 10:00
ZŠ Husova – modernizace kuchyně - stavba
podlimitní Zadáno 09.03.2020 06.04.2020 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 26.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016