Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP a DPS pro částečnou rekonstrukci a zrušení historického náhonu vedoucího podél vodního díla Harcov, p. p. č. 6015/1, k. ú. Liberec, včetně souvisejících činností
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 16.07.2018 09:00
Dodávka automobilů pro statutární město Liberec
podlimitní Zadáno 22.06.2018 02.08.2018 10:00
ZŠ Vrchlického, Liberec – modernizace výměníku
podlimitní Zadáno 11.06.2018 02.07.2018 09:30
Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec
nadlimitní Zadáno 28.05.2018 10.07.2018 11:15
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (ul. Průmyslová)
podlimitní Zadáno 14.05.2018 04.06.2018 10:00
Dodatečné dodávky hrubých staveb vozidlových skříní s vybavením a poskytnutím výrobní dokumentace pro realizaci modernizací vozidel T3
nadlimitní Zadáno 10.05.2018 16.05.2018 13:00
Revitalizace Lesního koupaliště v Liberci – terénní a sadové úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 16.05.2018 09:00
MŠ Kamarád, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení
nadlimitní Zadáno 27.04.2018 21.06.2018 09:30
Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III.
nadlimitní Zadáno 26.04.2018 04.06.2018 10:00
ZŠ Broumovská, Liberec – modernizace výměníku
podlimitní Zadáno 18.04.2018 17.05.2018 09:00
MŠ Kamarád, Liberec – modernizace kuchyně – stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2018 03.05.2018 09:30
Dodávka 2 osobních elektromobilů
podlimitní Zadáno 26.03.2018 25.04.2018 09:30
DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH KRÁSNÁ STUDÁNKA
podlimitní Zadáno 23.03.2018 13.04.2018 09:30
Tribuna západ FC Slovan Liberec – přístavba výtahu
nadlimitní Zadáno 14.03.2018 03.05.2018 09:30
Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 26.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016