Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci - „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 15.07.2020 10:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 20.07.2020 09:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce
podlimitní Zadáno 04.06.2020 26.06.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 15.06.2020 09:00
Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa
podlimitní Zadáno 21.05.2020 10.06.2020 10:00
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele Statutární město Liberec, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2021 až 2022
nadlimitní Zadáno 19.05.2020 19.05.2020 14:00
Nákup silové elektřiny pro centrálního zadavatele Statutární město Liberce, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2021 až 2022
nadlimitní Zadáno 19.05.2020 19.05.2020 14:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
podlimitní Zadáno 13.05.2020 03.06.2020 13:00
Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
podlimitní Zadáno 11.05.2020 08.07.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách IS, ul. Votočkova, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 13.05.2020 13:00
Provádění výmaleb v bytových domech v majetku statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 21.05.2020 10:00
ZŠ Liberec, Ještědská – oprava multifunkčního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2020 29.04.2020 13:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí - ul. Zahradní, Liberec
podlimitní Zadáno 26.03.2020 16.04.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Pastelka - vybavení kuchyně
podlimitní Zadáno 25.03.2020 24.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016