Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zastupování Statutárního města Liberce, jeho organizací a připojených obcí jako centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno
nadlimitní Zadáno 30.08.2017 30.08.2017 09:00
Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – poskytování sociální služby
nadlimitní Zadáno 07.08.2017 07.09.2017 10:00
Budova skladů, Máchova ulice, Liberec – oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 15.08.2017 09:00
ZŠ Barvířská – výměna povrchu hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 21.08.2017 09:00
Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou - automaty na výdej jízdenek
nadlimitní Zadáno 24.07.2017 06.12.2017 07:00
Audit účetní závěrky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017 15.08.2017 10:00
Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec – výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 21.07.2017 09:00
ZŠ Liberec, Lesní – oprava tělocvičny II
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 18.07.2017 09:00
Oprava ul. Volgogradské po ul. Čerchovskou po pokládce IS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 07.07.2017 09:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická
podlimitní Zadáno 16.06.2017 10.07.2017 15:40
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (přechod pro chodce ul. Krajinská a u DDH)
podlimitní Zadáno 16.06.2017 10.07.2017 15:00
Vypracování PD stavebních úprav k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 10.07.2017 11:00
ZŠ Liberec, Jabloňová – PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu
podlimitní Zadáno 14.06.2017 10.07.2017 09:45
Botanická zahrada Liberec – modernizace kotelny
podlimitní Zadáno 14.06.2017 10.07.2017 10:30
Oprava ul. Broumovská, úsek ul. Plátenická – ul. Krejčího
podlimitní Zadáno 14.06.2017 14.07.2017 10:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016