Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zařízení pro projekt Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na statutárním měste Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2014 09.05.2014 09:00
ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks oken
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 12.05.2014 09:00
OPRAVA SESUVU, POVRCHU VOZOVKY A KRAJNICE, UL. TICHÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
Zpracování analytické části pro IPRÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 26.03.2014 13:00
Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2014 25.02.2014 10:00
PD Žitná
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 21.03.2013 13:00
Výtah radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 26.09.2013 09:00
Volnočasové plochy Liberec I. - zajištění projektové dokumentace pro územní souhlas, rozpočtu a podání žádosti o územní souhlas.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2013 15.10.2013 08:00
„MŠ Beruška – oprava střešního pláště“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2013 26.09.2013 15:00
"ZŠ Barvířská - výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
Parky Lidové sady II - Dodatečné práce č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 15.07.2013 16:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 10.06.2013 09:00
Nový systém řídící kontroly pro Statutární město Liberec
podlimitní Zadáno 19.06.2013 11.07.2013 10:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 6.
podlimitní Zadáno 01.05.2013 27.03.2013 08:00
Poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec a.s.
podlimitní Zadáno 14.03.2013 29.03.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016