Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
podlimitní Zadáno 12.04.2016 09.05.2016 14:00
Rumjancevova - úprava vnitrobloku
podlimitní Zadáno 12.04.2016 02.05.2016 14:00
ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43, Liberec 12 – oprava ústředního vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2016 25.04.2016 09:00
Náhradní výsadby ve městě Liberci - jaro 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 27.04.2016 10:00
Oprava TT - křižovatka Nádraží v Liberci dopravně-inženýrská opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 11.04.2016 10:00
ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec 23 - výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 28.04.2016 09:00
ZŠ Liberec, ul. Orlí 140/7, oprava tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 28.04.2016 09:00
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 26.05.2016 12:00
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 13.07.2016 10:30
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 26.05.2016 11:30
Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. Května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze
nadlimitní Zadáno 31.03.2016 13.07.2016 10:00
Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2016 15.04.2016 09:00
Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního nám. po vl. inž. sítí, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2016 14.04.2016 09:00
Projektová příprava na akci Revitalizace fotbalového stadionu Vesec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2016 11.04.2016 09:00
Divadlo F. X. ŠALDY - výměna zařízení tyristorovny
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 14.03.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016