Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odtah a úschova vozidel a likvidace autovraků
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 05.09.2016 09:00
Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u Libereckého tenisového klubu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 29.08.2016 12:00
ZŠ Kaplického – výměna prosklené zádveřní stěny s vitrínou včetně dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 26.07.2016 09:00
ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25 – oprava elektroinstalace výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 26.07.2016 09:00
Dodávka 2 ks osobních automobilů pro služební potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 26.07.2016 13:00
Výběr poskytovatele služeb TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 20.07.2016 08:30
Poskytování aplikace „Konsiliář“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 30.06.2016 08:00
Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
podlimitní Zadáno 29.06.2016 05.08.2016 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 08.07.2016 09:00
Rizikové kácení dřevin na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 11.07.2016 09:00
Dětské hřiště Gagarinova - revitalizace plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 30.06.2016 09:00
Dětské hřiště Jáchymovská - revitalizace plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 30.06.2016 09:00
Souvislá údržba chodníků v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 29.06.2016 09:30
Dodávka konvektomatů s příslušenstvím do Základních škol Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 01.07.2016 12:00
MŠ Sedmikráska v Liberci – odstranění vlhkosti suterénu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 08.06.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016