Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Liberec, Česká 354, Liberec 25 – oprava elektroinstalace výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 26.07.2016 09:00
Výběr poskytovatele služeb TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 20.07.2016 08:30
Poskytování aplikace „Konsiliář“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 30.06.2016 08:00
Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská
podlimitní Zadáno 29.06.2016 05.08.2016 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 08.07.2016 09:00
Rizikové kácení dřevin na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 11.07.2016 09:00
Dětské hřiště Gagarinova - revitalizace plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 30.06.2016 09:00
Dětské hřiště Jáchymovská - revitalizace plochy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 30.06.2016 09:00
Souvislá údržba chodníků v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 29.06.2016 09:30
Dodávka konvektomatů s příslušenstvím do Základních škol Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 01.07.2016 12:00
MŠ Sedmikráska v Liberci – odstranění vlhkosti suterénu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 08.06.2016 09:30
ZŠ Liberec, Husova - oprava parketových podlah
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 17.06.2016 09:00
ZŠ Na Výběžku – výměna technologie kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 06.06.2016 09:00
MŠ Klášterní – oprava vnitřního vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2016 30.05.2016 09:30
MŠ Klášterní, odloučené pracoviště Husova – odstranění vlhkosti suterénu objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016