Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dopravně inženýrské studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Matoušova - oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Oprava spojky Lukášovská - Lučanská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Opravy komunikací a chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Opravy komunikací a zřizování chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Pod Ještědem - kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Resslova – oprava komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Vojanova – zřízení přechodu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2011 25.03.2011 12:00
Zajištění hlavních mostních prohlídek, diagnostických průzkumů a statických přepočtů zatížitelnosti na mostních konstrukcích v majetku města Liberec v roce 2011
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2011 25.03.2011 12:00
Oprava Nerudova náměstí v Liberci a přilehlých komunikací včetně oprav stávajících inženýrských sítí pro zajištění technického dozoru investora
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2011 23.03.2011 12:00
Technický dozor investora pro akci Revitalizace Rochlice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2011 23.03.2011 12:00
Rozšíření chodníku - Plátenická
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
Valašská ulice – úprava přístupu pro pěší
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
Zajištění skalního masivu na p.p.č. 3631/2, k.ú. Liberec – ulice Na Zátoči
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2011 21.03.2011 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016