Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba vojenského hřbitova v Ostašově na rok 2011 – 2012
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2011 28.02.2011 09:00
Systém odvracení ohrožení – dovybavení II
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2011 23.02.2011 09:00
MŠ Klíček – realizace úspor energie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2011 25.02.2011 09:00
Dodávka a instalace TRV v objektech ZŠ a MŠ v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2011 04.03.2011 09:00
Revitalizace Rochlice
podlimitní Zadáno 08.02.2011 15.03.2011 10:00
Elektronické zastupitelstvo pro Statutární město Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2010 28.12.2010 09:00
Metodické workshopy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2010 27.12.2010 10:00
Nákup ITC vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2010 23.12.2010 10:00
Pronájem prostor pro metodické workshopy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2010 27.12.2010 10:00
Přestavba objektu č.p. 787 a 788, Gagarinova, Liberec 6, na mateřskou školu - vybavení interiéru
podlimitní Zadáno 23.11.2010 09.12.2010 10:00
Školení zaměstnanců MML
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2010 19.11.2010 10:00
Oprava konstrukce vozovky a silničního tělesa v ulici Kopeckého v Liberci
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2010 11.11.2010 09:00
Oprava opěrné zdi v ulici U Podjezdu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2010 11.11.2010 09:00
„Oprava propustku a komunikace v ulici V Rokli“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.10.2010 09.11.2010 09:00
"Oprava mostu ve Svárovské ulici"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2010 03.11.2010 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016