Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kaple Božího hrobu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2020 14.08.2020 10:00
Úprava koryta vodního toku v ulici Českolipská na pozemku p. č. 1112 a 850, v k. ú. Machnín - II
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2020 10.08.2020 09:00
Park Jablonecká, Liberec - arboristika
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 22.07.2020 10:00
Liberec plánuje zodpovědně a chytře - elektronické úřední desky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 24.07.2020 09:00
Příprava integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2020 24.07.2020 10:00
Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci - „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 15.07.2020 10:00
Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 20.07.2020 09:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce
podlimitní Zadáno 04.06.2020 26.06.2020 10:00
Navýšení kapacit MŠ Motýlek - konvektomat
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 15.06.2020 09:00
Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa
podlimitní Zadáno 21.05.2020 10.06.2020 10:00
Nákup zemního plynu pro centrálního zadavatele Statutární město Liberec, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2021 až 2022
nadlimitní Zadáno 19.05.2020 19.05.2020 14:00
Nákup silové elektřiny pro centrálního zadavatele Statutární město Liberce, jeho organizace a připojené obce na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2021 až 2022
nadlimitní Zadáno 19.05.2020 19.05.2020 14:00
Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Františkovská, Vaňurova a Anenská, Liberec
podlimitní Zadáno 13.05.2020 03.06.2020 13:00
Souvislá údržba ulice Holečkova, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 13:00
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C - stavební práce
podlimitní Zadáno 11.05.2020 08.07.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016