Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování právních služeb pro město Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2021 12.05.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Jiskrova, Liberec
podlimitní Zadáno 26.04.2021 14.05.2021 10:00
Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
podlimitní Zadáno 16.04.2021 04.05.2021 10:00
Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu - Vratislavice,výhybna stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
nadlimitní Zadáno 16.04.2021 27.05.2021 10:00
Liberecký Advent a Velikonoce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 10.05.2021 10:00
Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol
podlimitní Zadáno 08.04.2021 04.06.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Srbská, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 16.04.2021 10:00
Souvislá údržba po opravách IS - ulice Plužní, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 16.04.2021 10:00
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 22.04.2021 10:00
Adaptační strategie pro Liberec II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 07.04.2021 10:00
Dodávka hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 01.04.2021 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 01.04.2021 10:00
Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 22.03.2021 09:30
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - vybavení
nadlimitní Zadáno 05.03.2021 12.04.2021 10:00
Dodání nádob na odpad
nadlimitní Zadáno 05.03.2021 09.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016