Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytové domy Liberec – zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 17.04.2023 10:00
MŠ Stromovka, Liberec – modernizace hospodářské budovy a stavební úprava kuchyně
podlimitní Zadáno 29.03.2023 15.05.2023 10:00
ZŠ Liberec, Lesní – modernizace šaten a sociálního zařízení v tělovýchovném pavilonu
podlimitní Zadáno 23.03.2023 02.05.2023 10:00
ZŠ Liberec, 5. května – stavební úpravy šaten, budova I. stupně
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 12.04.2023 10:00
Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
nadlimitní Zadáno 17.03.2023 19.05.2023 10:00
Zpracování územní studie ÚS Výstaviště
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 03.04.2023 10:00
Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
nadlimitní Zadáno 03.03.2023 12.04.2023 10:00
Dopracování základní emisní inventury Statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 10.03.2023 10:00
Výběr dodavatele tisku městského periodika Zpravodaj Liberec
podlimitní Zadáno 17.02.2023 08.03.2023 10:00
ZŠ Liberec, Orlí – zřízení výdejny jídel, stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 14.03.2023 10:00
Pořízení speciálního požárního přívěsu pro hasiče II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 21.02.2023 09:00
Opravy perkových cest – park Rochlice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2023 16.02.2023 10:00
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - vybavení
nadlimitní Zadáno 26.01.2023 10.03.2023 10:00
Kulturní a kreativní centrum Linserka – projektová příprava
podlimitní Zadáno 23.01.2023 15.02.2023 10:00
Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa
podlimitní Zadáno 17.01.2023 02.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016