Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – komunikace Dr. Milady Horákové
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 13.03.2018 10:00
Oprava komunikace ul. Janáčkova
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2018 01.03.2018 10:00
Oprava lávky LB - 073 u krajského úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 26.02.2018 09:00
Oprava komunikací - ul. Topolová - Jetelová
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 26.02.2018 09:00
DODÁVKA VELITELSKÉHO AUTOMOBILU PRO JSDH KRÁSNÁ STUDÁNKA
podlimitní Zadáno 08.02.2018 08.03.2018 09:00
ZŠ Jabloňová, Liberec – modernizace rozvodů vodoinstalace, sprch a WC u tělocvičny II
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2018 22.02.2018 09:00
Souvislá údržba komunikací - ul. Švermova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 09.02.2018 09:00
Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahoslavova - část II.
podlimitní Zadáno 19.01.2018 08.02.2018 10:00
Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Pekárkova
podlimitní Zadáno 19.01.2018 08.02.2018 10:00
Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahoslavova
podlimitní Zadáno 19.01.2018 08.02.2018 10:00
Regenerace a založení rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 16.02.2018 09:00
Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí)
podlimitní Zadáno 12.01.2018 05.02.2018 10:00
Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie
nadlimitní Zadáno 08.01.2018 19.02.2018 10:00
Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně
nadlimitní Zadáno 28.11.2017 08.01.2018 12:30
Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec
podlimitní Zadáno 19.10.2017 11.12.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016