Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie proveditelnosti a následná změna územního plánu města Liberec - Tramvajová trať Liberec dolní centrum ("Rybníček") - Rochlice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2016 14.03.2016 09:00
ZŠ Liberec, Lesní 575/12, 460 01 Liberec, výměna rozvodu vzduchotechniky v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2016 04.03.2016 09:00
ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43, Liberec 12 – oprava sociálního zařízení v přízemí pavilonu S
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 25.02.2016 09:00
ZŠ Sokolovská – oprava stávající konstrukce střechy bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2016 26.02.2016 09:00
ZŠ Liberec, ul. 5. května - opravy omítek a dlažeb
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2016 03.02.2016 09:00
Oprava sociálního zařízení v přízemí ZŠ Liberec, Vrchlického 267/17, Liberec 13
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2016 27.01.2016 09:00
Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města
nadlimitní Zadáno 02.12.2015 18.12.2015 13:00
MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 16.12.2015 09:00
Výměna oken na budově v ulici Na Výšinách 451
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 02.11.2015 13:00
ZŠ Liberec, Švermova 403/40, Liberec 10 – rekonstrukce sprch v 3. NP zázemí tělocvičny II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2015 29.10.2015 09:00
Náhradní výsadby ve městě Liberci - podzim 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2015 27.10.2015 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení MD F. X. Šaldy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 23.10.2015 09:00
Hlediště Malé divadlo
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 09.10.2015 09:00
Vyjímka - grafický návrh, výroba a instalace dopravních značek IS23
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2015 21.09.2015 10:00
Liberec – Rozšíření MKDS – IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2015 27.08.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016