Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÍTĚZNÁ – VYPLAVENÉ KAVERNY V CHODNÍKU A POŠKOZENÉ KOMUNIKACE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 26.03.2014 09:00
ZVOLENSKÁ ULICE, OPRAVA KOMUNIKACE A SESUVU
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 24.03.2014 09:00
Zpracování analytické části pro IPRÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 26.03.2014 13:00
Zajištění sklaního masivu, ulice Svobody, Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2014 21.03.2014 10:00
Náhradní výsadby ve měste Liberec 2014, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2014 25.02.2014 10:00
Volnočasové plochy Liberec I.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 15.01.2014 14:00
Posouzení vlivů Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020 na životní prostředí a veřejné zdraví
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2013 06.01.2014 15:00
PD Žitná
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 21.03.2013 13:00
Výtah radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 26.09.2013 09:00
„MŠ Rosnička Liberec – výměna oken“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 03.12.2013 09:00
„ Oprava sociálního zařízení bazénu ZŠ Ještědská 354/88, Liberec 8 “
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 03.12.2013 09:00
"ZŠ Švermova Liberec - výměna oken"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 02.12.2013 09:00
DM Zeyerova a FC Slovan Liberec - oprava havarijního stavu kanalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2013 25.10.2013 08:00
Volnočasové plochy Liberec I. - zajištění projektové dokumentace pro územní souhlas, rozpočtu a podání žádosti o územní souhlas.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.10.2013 15.10.2013 08:00
„MŠ Beruška – oprava střešního pláště“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.09.2013 26.09.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016