Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"ZŠ Barvířská - výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
"ZŠ U Školy - částečná výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2013 26.09.2013 15:00
Parky Lidové sady II - Dodatečné práce č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2013 15.07.2013 16:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 10.06.2013 09:00
Parky Lidové sady II - Dodatečné práce č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2013 24.06.2013 16:00
Oprava komunikací – Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2013 08.07.2013 09:00
Nový systém řídící kontroly pro Statutární město Liberec
podlimitní Zadáno 19.06.2013 11.07.2013 10:00
Husova ul. - bezbariérová trasa č. 1 v Liberci úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec“ stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2013 19.06.2013 10:00
„Bezpečný přechod Liberec - Sokolská“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 03.06.2013 14:00
„Bezpečný přechod Liberec - Zhořelecká“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2013 03.06.2013 14:00
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 6.
podlimitní Zadáno 01.05.2013 27.03.2013 08:00
Náhradní výsadby ve městě Liberci, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 25.04.2013 10:00
Technický dozor investora pro akci Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2013 08.04.2013 09:00
MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2013 05.04.2013 09:00
Poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec a.s.
podlimitní Zadáno 14.03.2013 29.03.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016