Profil zadavatele: Statutární město Liberec

  • Název: Statutární město Liberec
  • IČO: 00262978
  • Adresa:
    nám. Dr. E. Beneše 1/1
    460 59 Liberec I - Staré město
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní výsadby ve městě Liberci, včetně zajištění následné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2013 25.04.2013 10:00
Technický dozor investora pro akci Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2013 08.04.2013 09:00
MONITORING KVALITY PODZEMNÍ, POVRCHOVÉ A ODPADNÍ VODY – SKLÁDKA TKO ZLATÉ NÁVRŠÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2013 05.04.2013 09:00
Poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec a.s.
podlimitní Zadáno 14.03.2013 29.03.2013 10:00
OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA
podlimitní Zadáno 08.03.2013 03.04.2013 09:00
Celoplošná oprava komunikace v ul. Legií
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2013 20.03.2013 09:00
Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2013 14.03.2013 10:00
Oprava komunikací – Lokalita Lesní ulice, II.etapa: kácení mimolesní zeleně v ul. Dvořákova, ul. Škroupova, ul. Gorkého a nám. Sukovo
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 07.03.2013 10:00
Koordinátor komunikace Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec s veřejností
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2013 13.03.2013 13:00
Zpracování analýz v rámci Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2013 13.03.2013 14:00
Nákup sociálních služeb - "kontaktní centra" a "terénní programy" pro lidi ohrožené drogou
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.01.2013 28.01.2013 11:00
Nákup sociálních ambulantních služeb "odborné sociální poradenství" a "služby následné péče" a pobytové služby "terapeutické komunity"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2013 21.01.2013 13:00
"Revitalizace městských lázní na galerijní objekt - dodatečné práce č. 5"
podlimitní Zadáno 18.01.2013 28.11.2012 00:00
"ZŠ Oblačná - výměna střešního pláště"
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2012 03.12.2012 15:00
NÁKUP HERNÍCH PRVKŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2012 14.11.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016