Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Liberec, Jabloňová – PD realizace odborných učeben a bezbariérovosti objektu
podlimitní Zadáno 14.06.2017 10.07.2017 09:45
Botanická zahrada Liberec – modernizace kotelny
podlimitní Zadáno 14.06.2017 10.07.2017 10:30
Oprava ul. Broumovská, úsek ul. Plátenická – ul. Krejčího
podlimitní Zadáno 14.06.2017 14.07.2017 10:15
ZŠ Liberec, Na Výběžku – PD optimalizace kapacit
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 10.07.2017 09:00
Souvislá údržba ulice Horova po pokládce inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 28.06.2017 09:00
Souvislá údržba komunikací - ul. Mařanova a Česká
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 29.06.2017 09:00
Dodávka nových pneumatik pro autobusy MHD v letech 2017 a 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2017 26.06.2017 13:00
ZŠ Liberec, Husova – oprava splaškové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 13.06.2017 09:00
Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci
nadlimitní Zadáno 11.05.2017 28.06.2017 10:15
Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům včetně zázemí - Projekční a inženýrské práce DUR, DSP a DPS a autorský dozor
nadlimitní Zadáno 10.05.2017 27.06.2017 10:00
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – projektová příprava
nadlimitní Zadáno 03.05.2017 06.06.2017 14:00
Dodávka chladicí kapaliny do vozidel MHD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 16.05.2017 13:00
Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 22.05.2017 08:30
MŠ Pohádka Liberec, ul. Strakonická - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2017 09.05.2017 09:00
ZŠ Liberec, U Školy – zateplení půdních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 04.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016